Kategoriler
KB Yaklaşımı

Türkiye’de KB

Kategoriler
Yayınlar

Bilimsel Faaliyetler

ULUSLARARASI KİTAPLAR/KİTAP BÖLÜMLERİ

Etienne, R., Verkest, H., Aktan Kerem, E. & M. Meciar, “Developing Practice–based Research with Persona Dolls for Social and Emotional Development in Early Childhood,” Cice Guides for Practice-Based Research 3, Cice Thematic Network, October 2008, (ISBN: 978-0-9560454-3-0).

Chistolini, S., Messina, A. C. ve E. Aktan Acar, “Conflict Resolution in School Contexts.,” Cice Guidelines, Cice Thematic Network, Cice Institute for Policy Studies in Education, 2012 (ISSN 1741-6353).

Chistolini, S., Messina, A. C. ve E. Aktan Acar, Conflict Resolution in School Contexts. Theories Research Practices, Saarbrücken, LAP LAMBERT Academic Publishing. Saarbrücken, Germany, 2015 (ISBN 978-3-659-67040-4) (https://www.morebooks.de/store/gb/book/conflict-resolution-in-school- contexts/isbn/978-3-659-67040-4).

ULUSAL KİTAPLAR/KİTAP BÖLÜMLERİ

Aktan Kerem, E. “Erken Çocukluk Eğitiminde Farklılıklara Saygı: Kimlikli Bebekler,” 0-6 Yaş Döneminde Alternatif Eğitim Modelleri Sempozyumu Bildirim Kitabı, KAMER Vakfı, Diyarbakır, Turkey, 87-94, 93-99, 2006.

Divrengi, M. ve E. Aktan, Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım: Erken Çocukluk Döneminde Farklılık Kavramı ve Etkinlik Örnekleri, Eğiten Kitap. Ankara, 2010, (ISBN 978-605-5472-01-6).

Aktan, E. “Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım: Kimlikli Bebekler Yaklaşımı,” Okul Öncesi Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamaları, 155-166, Turgut Matbaacılık, Türkiye Özel Okullar Birliği. İstanbul, 2010, (ISBN 978-975-00250-4- 4).

Aktan, E. “Okulöncesi Çocuk ve Farklılıklara Saygı”, Okulöncesi Çocuk ve…ed. Mücella Ormanlıoğlu Uluğ & Gülçin Karadeniz, 154-164, Nobel Yayınevi. Ankara, 2011, (ISBN 978-605-5426-42-2).

Divrengi, M. ve E. Aktan Acar, Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım: Erken Çocukluk Döneminde Farklılık Kavramı ve Etkinlik Örnekleri, 2. Baskı, Eğiten Kitap. Ankara, 2010 (ISBN 978-605-5472-01-6).

Aktan Acar, E. “Farklılıklarda Buluşmak: Erken Çocukluktan Başlayan Bir Düş? 4.Temel Eğitim Sempozyumu Eğitimde Farklılıklara Saygı ve Uygulamaları, 78-84, Fides Matbaa, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği. İstanbul, 2014 (ISBN 978-605- 85128-0-1).

Aktan Acar, E. ve H. Çetin, “Kimlikli Bebeklerle Farklılıklarda Buluşmak: Erken Çocuklukta Başlayan Bir Düş,” Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği, Büyük Düşünceler/Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar, E. Aktan Acar (eds: 2017), Nobel Akademik Yayıncılık, 285-306 (ISBN 978-605-320-594-4).

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Divrengi, M. & E. Aktan (2011), “Early Childhood Education in Turkey: Pre-school Teachers’ Attitudes Towards Diversity, Journal of Peace Education, 8(1), 37-53. Online version at: http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a936570508~frm=titlelink

Aktan Acar, E. ve H. Çetin (2016 ), “Improving Preschool Teachers Attitude Towards The Persona Doll Approach and Determining The Effectiveness of Persona Doll Training Procedures”, International Journal of Progressive Education (IJPE), 13(1).

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Aktan Kerem, E., “Erken Çocukluk Eğitiminde Önyargılara Yönelik Bir Uygulama Örneği: Kimlikli Bebekler (Persona Dolls),” Çoluk Çocuk Dergisi, 49, 24-26, 2005.

Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj. “Erken Çocukluk Döneminde Barış Eğitimi Araştırmalarına Genel Bir Bakış” Okul Öncesi Eğitim Şart Dergisi, 3, 22-25, 2008.
Divrengi, M. & E. Aktan, “Farklılık Zenginliktir… Erken Çocukluk Döneminde Farklılık Kavramlarının Oluşumu,” Çoluk Çocuk Dergisi, 89, 10-14, 2009.

Aktan, E. & M. Divrengi, “Erken Çocukluk Döneminde Çatışma Çözümleri,“ Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 108, 31-37, 2010.

Aktan, E., “Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım: Kimlikli Bebekler Yaklaşımı, Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, 4(16), 22-27, 2011.

Aktan Acar, E. , “Hayatı Gökkuşağı Tadında Yaşayabilmek için Erken Çocukluk Döneminde Farklılıklara Saygı,” İzmir Türk Koleji Kardelen Dergisi, 3,19-21,2011.

Aktan, E. A., “Farklılıklarda Buluşmak: Erken Çocuklukta Başlayan Bir Düş?,” Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, 7 (29), 34-37, 2014.

Aktan, E. A. & Korkmaz Ersan, V. D. “Kimlikli Bebek Hikayelerinden Derneğe: Kimlikli Bebekler Eğitim Girişimi Derneği”, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Dergisi, 51, 46-47, 2020.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA YAPILAN SUNUMLAR

Etienne, R., Verkest, H., Aktan Kerem, E. & M. Meciar, “Developing Practice-Based Research on Creative Teaching in an Intercultural Context”, Tenth European Conference, Reflecting on Identities: Research, Practice and Innovation, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2008.

Chistolini, S., Messina, C. ve E. Aktan Acar, “Conflict Resolution. Current Themes in Identity and Citizenship,” The Fourteenth Annual CiCe Network Conference: Creating Communities: Local, National, Global. York, United Kingdom, 2012.(Poster)

Aktan Acar, E., Pınar, M. ve H. Aydın, “Persona Dolls Prsechool Education Project Turkey 2011-2012,” The Fourteenth Annual CiCe Network Conference: Creating Communities: Local, National, Global. York, United Kingdom, 2012. (Poster)
Korhonen, R., Spinthourakis, J. A., Aktan Acar, E. and P. Sotiropoulou, “ComparingThe Views of Pre-School Teacher Education Sturent and Practicing Teachers Attitudes Towards Respect for Diversities in Finland, Greece and Turkey During Periods of Economic Crisis,” The Fifteenth Annual Cice Network Conference: Identities and Citizenship Education: Controversy, Crisis and Challenges, University of Lisbon, Portugal, 2013.

Aktan Acar, E. ve H. Sensoy Cetin, “Teacher Training: Persona Dolls Approach- Celebrating Diversities,” The World Forum Early Care and Education, The Childcare Information Exchange, San Juan, Puerto Rico, USA, 6-9 Mayıs 2014.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA YAPILAN SUNUMLAR

Aktan Kerem, E. ve E. Kınık, “Erken Çocukluk Eğitiminde Üstün Yetenekli Çocuklara Kimlikli Bebekler Çalışmasıyla Farklı Bir Bakış: Bir Uygulama Örneği Deha Bebek”, 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı, 161-168, İstanbul, 2004.

Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj, “Erken Çocukluk Döneminde Barış Değerinin Kazanılmasına Yönelik Bir Uygulama Örneği: Kimlikli Bebekler (Persona Dolls)”, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2006, Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 2006.

Aktan Kerem, E. “Kimlikli Bebekler Atölyesi,” Bahçeşehir Koleji Kariyerin Küçük Adımları–3, Kendini Yenileyen Okul Öncesi Eğitimcisi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 2007.

Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj, “Erken Çocukluk Döneminde Barış Değerinin Kazanılmasına Yönelik Bir Uygulama Örneği: Kimlikli Bebekler (Persona Dolls)”, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Adana Çalıştayı, Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi, Adana, 2007.

Aktan, E. “Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım: Kimlikli Bebekler Yaklaşımı,” 1. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu, Okul Öncesi Eğitiminde Farklı Uygulamalar ve Yaklaşımları, İstanbul, 2010.

Aktan, E., “Erken Çocukluk Döneminde Kimlikli Bebekler Yaklaşımı,” Geleneksel Özel İzmir Türk Koleji Okul Öncesi Eğitimi Paneli, İzmir, 2011.

Pınar, M. ve E. A. Acar, “Okul Öncesinde Barış Dili” 3. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu, Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitmenleri (Sorunlar ve Öneriler), Özel MEF Okulları, İstanbul, 2012.

Aktan Acar, E. “Farklılıklarda Buluşmak: Erken Çocukluktan Başlayan Bir Düş? 4. Temel Eğitim Sempozyumu Eğitimde Farklılıklara Saygı ve Uygulamaları, Özel Irmak Okulları, İstanbul, 2013.

PROJELER

“Kimlikli Bebekler Okul Öncesi Barış Eğitimi Pilot Projesi,” DPT-SODES Proje No: 785, Eğitmen Eğitimcisi, 2011-2012.
“Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa–Demokratik Yurttaş Eğitimi” Avrupa Birliği DVİHE Hibe Programı, TR2009/0136.01-02/136, Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme (YÖRET) Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEUAM) ortaklığı, Proje Danışmanı/Eğitimci ve Süpervizör, 2013–2015 (http://www.demokratikyurttasegitimi.org/).

TEZLER

Erken Çocukluk Dönemi’nde Farklılıklara Saygı Kavramı Hakkında Öğretmen Görüşleri’nin İncelenmesi ve Farklılıklara Saygı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı: Mihrap Ekmişoğlu, 2007.
Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Eğitimi’nin Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenleri’nin Kimlikli Bebekler Yaklaşımı’na İlişkin Tutumları ve Kimlikli Bebeklerin Kişilik Özelliklerini Algılamaları Üzerindeki Etkisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı: Hilal Şensoy, 2013.

Kimlikli Bebekler Yaklaşımı’nın Okul Öncesi Dönem Çocuklarının (4-6 yaş) Duygusal Okuryazarlık Eğitimleri’nde Kullanılması: Bir Eylem Araştırması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı: Halenur Kuru Şevik, 2020.

Kategoriler
Duyurular

Tanıtım Toplantısı

Kimlikli Bebekler Eğitim Girişimi Derneği olarak ilk Tanıtım Toplantımız, 8 Ocak 2020 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde hizmet veren ÇOMÜ ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi’nde (ÇABAÇAM) gerçekleştirilmiştir. Farklı branştan öğretmenler, akademisyenler, öğretmen adayları ve eğitim gönüllülerinin katıldığı toplantıda katılımcılara Kimlikli Bebekler Yaklaşımı tanıtarak yaklaşımın uygulandığı uygulama örnekleri paylaşılmış; Derneğin çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmış; gelecekte planlanan Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Uygulayıcı Sertifika Programları, yazar buluşmaları, çalıştaylar, sohbetler, sosyal etkinlikler, araştırma ve yayınlar anlatılmıştır.

Kategoriler
Genel

Duyurular

KİMLİKLİ BEBEKLER FARKINDALIK SOHBETLERİ
arkadaşımkimliklibebek
arkadaşımkimliklibebek
arkadaşımkimliklibebek
arkadaşımkimliklibebek
Kategoriler
Duyurular

Web Sayfamız Hizmete Açıldı

Kategoriler
İletişim

Dernek Üyeliği

Sizleri Kimlikli Bebekler Eğitim Girişimi Derneği üyesi olmaya davet ediyoruz.

Derneğimize üye olmanız durumunda, farklılıklara saygı, önyargı farkındalığı ve barış eğitimi çalışmalarımızın bir gönüllüsü olarak, erken çocukluk dönemindeki çocuklar, ebeveynler, öğretmen adayları, öğretmenler, akademisyenler olmak üzere kısacası toplumun tamamına yönelik faaliyetlerimizin tümüne katılım sağlayabilir, sizler de katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı hakkında güncel gelişmeleri izleyerek, Kimlikli Bebekler Eğitim Yaklaşımı’nın yurt içi/yurt dışındaki farklı uygulamaları, araştırma ve yaygınlaştırma çalışmalarında üyemiz olarak bilgilendirme alabilirsiniz.

Başvuruda bulunmak için, ekteki üyelik dilekçesini doldurarak (üyelik dilekçesini indirmek için tıklayınız…)  [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dernek üyelik giriş aidatı 50 TL, yıllık aidat ise 200 TL’dir.

Aidatlarınızı aşağıda bilgileri yer alan banka hesabına yatırabilirsiniz.

Hesap Adı: Kimlikli Bebekler Eğitim Girişimi Derneği

IBAN: TR38 0001 0022 9491 0120 9050 01

Kategoriler
İletişim

İletişim

Kategoriler
Yayınlar

İlgili Linkler

Improving Preschool Teachers Attitude towards The Persona Doll Approach And Determining The Effectiveness of Persona Doll Training Procedures, by Ebru Aktan Acar & Hilal Şensoy

http://ijpe.penpublishing.net/makale/227 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1132070.pdf


https://otizmtv.com/farkindayim-farkliliklara-saygiliyim-kimlikli-bebekler-yaklasimi/


Using persona dolls as an anti-oppressive technique in the south african social work curriculum, by Carol Smith

https://www.researchgate.net/publication/274244143_Using_persona_dolls_as_an_anti-oppressive_technique_in_the_south_african_social_work_curriculum


Using Persona Dolls to Learn Empathy,  Unlearn Prejudice by Carol Smith

https://www.academia.edu/11041545/Using_Persona_Dolls_to_Learn_Empathy_Unlearn_Prejudice

https://eyfs.info/articles.html/general/persona-dolls-r127/ by Juliet Mickelburgh

https://documents.hants.gov.uk/education/PersonaDollShiny.pdf


The Persona Doll Project

https://pdfs.semanticscholar.org/218c/faf8c978eecf0b77cf7df69804028530ae4f.pdf by Mary Ellin Louge


Story Telling with Persona Dolls

https://www.teachingforchange.org/wp-content/uploads/2012/08/ec_personadolls_english.pdf


Empathy and Personal Experiences of Trainees in an Emotional Literacy and Persona Doll Programme in South Africa by Barnfather & Amod

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/008124631204200413

https://uct.academia.edu/CarolSmith


Why Persona Dolls by Carol Smith

https://www.academia.edu/29724619/Why_Persona_Dolls

Persona Dolls and anti-bias curriculum practice with young children: A case study of Early Chidhood Development Teachers by Carol Smith

https://www.academia.edu/34535115/Persona_Dolls_and_anti-bias_curriculum_practice_with_young_children_A_case_study_of_Early_Childhood_Development_teachers

Kategoriler
Yayınlar

KB Türkiye

Kitaplar

Divrengi, M. ve E. Aktan Acar, Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım: Erken Çocukluk Döneminde Farklılık Kavramı ve Etkinlik Örnekleri, 2. Baskı, Eğiten Kitap. Ankara, 2010 (ISBN 978-605-5472-01-6).

Aktan Acar, E. ve H. Çetin, “Kimlikli bebeklerle Farklılıklarda Buluşmak: Erken Çocuklukta Başlayan Bir Düş,” Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği, Büyük Düşünceler/Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar, E. Aktan Acar (eds: 2017), Nobel Akademik Yayıncılık, 285-306 (ISBN 978-605-320-594-4).

Makaleler

Projeler

Tezler

Gazete Yazıları

“Bu Bebekler Kimlikli” Cumhuriyet Gazetesi, s. 2, 9 Temmuz 2018

Cumhuriyet Gazetesi, Figen Atalay’ın Rehber Odası köşesinden…

Cumhuriyet Gazetesi 10.03.2019 s. 3 Figen Atalay’ın Rehber Odası Köşesinden…

Boğaz Gazetesi 15.01.2020, Gizem Tuğçe Bayhan’ın kaleminden…

Dergiler

Kategoriler
Etkinlikler

Araştırma Gezileri

Kimlikli Bebekler Avrupa Çalıştayı, Prag, 2019

Kimlikli Bebekler Türkiye Ekibi’nin değerli eğitmenleri Ebru Aktan Acar ve Maggie Pınar “Kimlikli Bebekler Avrupa Çalıştayı” için Mayıs’ın son haftasında Prag’taydılar. Avrupa’dan 5 ülkenin katılımı ile gerçekleşen çalıştayda Türkiye, İngiltere & İrlanda, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya yer aldı. İlk gün programa göre birbirleri ile tanışan katılımcıların ardından Almanya ve Türkiye kısa kısa ülkelerindeki Kimlikli Bebekler çalışmaları ile ilgili sunumlar yaptılar. KB Türkiye ekibinden Maggie Pınar sunumunu gerçekleştirdi. Prag’ta 5 ülkenin bebeklerinin hepsinin birbirinden farklı hikayeleri çok özel paylaşımlara olanak sağladı. Bebeklerle birlikte katılımcılar arasında birlikte aynı işleri yapmanın bağı güçlendi. Kimlikli Bebekler Avrupa Çalıştayı’nın ikinci gününde (28 Mayıs) özel gereksinimli çocukların (otizm, görme ve işitme engeli, kas engeli) eğitim gördüğü Skolka Duha okulu ziyaret edildi. Skolka Duha okulunda özel gereksinimli çocuklarla Kimlikli Bebekler uygulamaları yapılıyor. Uygulamaların yapıldığı 3 Bebekle tanışıldı ve ardından Çek Cumhuriyeti’ndeki okul öncesi eğitim halkında bilgi verildi. Öğleden sonra 5 ülke Türkiye, İngiltere & İrlanda, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya kendi ülkelerindeki “Persona Dolls Training” dediğimiz uygulayıcılar için düzenledikleri eğitim sistemlerini anlattı.Sunumların ardından değerlendirmeler yapıldı. Son gün 3 günlük çalışmaları ve toplantının değerlendirmesini yapan katılımcılar yavaş yavaş Prag’tan ayrılmadan önce Kimlikli Bebekler çalışmalarının geleceği hakkında uzunca planlamalar ve uluslar arası ağ adına önerileri ile katkı sundular. . KB Türkiye ekibinden Ebru Aktan Acar ve Maggie Pınar önderliğinde yapılan çalışmalar ülkelerce takdiri toplar nitelikte oldu.