KB Türkiye

Kitaplar

Divrengi, M. ve E. Aktan Acar, Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım: Erken Çocukluk Döneminde Farklılık Kavramı ve Etkinlik Örnekleri, 2. Baskı, Eğiten Kitap. Ankara, 2010 (ISBN 978-605-5472-01-6).

Aktan Acar, E. ve H. Çetin, “Kimlikli bebeklerle Farklılıklarda Buluşmak: Erken Çocuklukta Başlayan Bir Düş,” Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği, Büyük Düşünceler/Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar, E. Aktan Acar (eds: 2017), Nobel Akademik Yayıncılık, 285-306 (ISBN 978-605-320-594-4).

Makaleler

Projeler

Tezler

Gazete Yazıları

“Bu Bebekler Kimlikli” Cumhuriyet Gazetesi, s. 2, 9 Temmuz 2018

Cumhuriyet Gazetesi, Figen Atalay’ın Rehber Odası köşesinden…

Cumhuriyet Gazetesi 10.03.2019 s. 3 Figen Atalay’ın Rehber Odası Köşesinden…

Boğaz Gazetesi 15.01.2020, Gizem Tuğçe Bayhan’ın kaleminden…

Dergiler