Sertifikalı Uygulayıcılar
Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı – 2019

Damla Peker

Deniz Güngör

Gülin Öztürk

Sultan Korkmaz

Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı – 2018

Ayça Bahar Bakkaloğlu

Ayşe Duran Yılmaz

Belemir Özeş

Halenur Kuru Şevik

Vahide Dilşad Korkmaz Ersan

Damla Peker 2016 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi alanında yüksek lisans eğitimine başladı. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığında okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaya başlamıştır. Yüksek lisans eğitimine “Kimlikli Bebekler Yaklaşımının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Zihin Kuramı Becerilerine Etkisinin İncelenmesi” adlı tez çalışması ile devam etmektedir. Alternatif eğitim yaklaşımları, beden perküsyonu çalışmaları konularına ilgi duymakta ve bu alanlarda çalışmalar yapmaya devam etmektedir.
Deniz Güngör 2016 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği’nde öğrenim görmeye başladı. Halen aynı üniversitede lisans eğitimine devam etmektedir. 2016 yılından beri ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi’nde (ÇABAÇAM) aktif olarak gönüllü eğitmenlik yapmaktadır.

Gülin Öztürk

2013 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği’nden mezun oldu. 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak göreve başladı. İzmir Kınık Remziye Akalınlı Anaokulu’nda görevini sürdürmektedir.

Sultan Korkmaz 2015 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği’nden mezun oldu. 2015 yılında İstanbul’da özel bir eğitim kurumunda öğretmen olarak göreve başladı. 2018 yılında İstanbul Drama ve Sanat Akademisi’nde 6 aşamalı Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi’ni tamamlayarak sertifikasını almaya hak kazandı. Bitirme tezini “Okul Öncesi Dönemde Oryantasyon Sürecinde Yaratıcı Drama” üzerine yazdı. 2018 yılında Çanakkale’de çocuk, çocuk/ebeveyn ile yaratıcı drama grup çalışmaları yaptı. 2019 yılında Çanakkale’de özel bir eğitim kurumunda okul öncesi öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Aynı kurumda halen görevini sürdürmektedir.

Ayça Bahar Bakkaloğlu

2005 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi Öğretmenliği’nden mezun oldu. Kimya Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 2006 yılında özel bir anaokulunda eğitim koordinatörü olarak göreve başladı. 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programını ; 2019 yılında Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğrencileri için Kullandıkları Mutluluğu Arttırma Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi projesi ile tamamladı. Şu an bir özel okulda okul müdürü olarak çalışmaktadır.

Ayşe Duran Yılmaz

2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliğinden mezun oldu. 2011 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı, şu an ise Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak görevine devam etmektedir. 2015 yılında Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitim Bilim Dalı’nda ‘çocukların karakter özellikleri’ üzerine yüksek lisans tezini tamamladı. 2015 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.  Çalışma alanları; mülteci çocuklar ve eğitimi, değerler eğitimi, erken çocukluk eğitimi.

Belemir Özeş

2017 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği’nden mezun oldu. 2017 yılında Çanakkale’de özel bir eğitim kurumunda öğretmen olarak göreve başladı. Aynı kurumda Fen Bilimleri Öğretmeni olarak görevini devam ettirmektedir. 2018 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde eğitimine devam etmektedir. Kimlikli bebekler yaklaşımı ile okul öncesinde dengeli beslenme eğitimi üzerine tez çalışmasını sürdürmektedir.

Halenur Kuru Şevik

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliğinden mezun oldu. 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir özel eğitim merkezinde ücretli öğretmen olarak göreve başladı. 2017 yılında ise Çanakkale’de özel bir eğitim kurumunda okul öncesi öğretmeni olarak göreve başladı. Halen Çanakkale’de özel bir eğitim kurumunda okul öncesi öğretmeni olarak göreve devam etmektedir.2017 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Halen aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Okul öncesi dönem çocukları ile kimlikli bebekleri kullanarak duygusal-okuryazarlık çalışmaları yapmakta ve bu konu üzerine tez çalışması yürütmektedir.

Vahide Dilşad Korkmaz Ersan

2013 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimine devam ettiği süreçte ÇOMÜ ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Sınıfı’nda gönüllü eğitmenlik yaparak daha öğrencilik yıllarında çocuklarla çalışma imkanı buldu. Ardından 2014 yılında Çanakkale’de özel bir eğitim kurumunda okul öncesi öğretmeni olarak çalışmaya başladı ve halen devam etmektedir. 2019 yılında ’Sınıfında Özel Gereksinimli Çocuk Bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uyarlamalar ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi’ başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı.