KB Ekibi

Eğitmen Eğitimcisi 

Ebru Aktan Acar

Eğitim Danışmanı

Maggie Pınar

Asistan

Vahide Dilşad Korkmaz Ersan

Asistan

Halenur Kuru Şevik

Prof. Dr. Ebru Aktan Acar

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anaokulu Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansını, 2001 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı’nda Doktorasını tamamladı. 1997 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2010 yılında Doçent, 2017 yılında Profesörünvanını elde etti. Halen aynı üniversitede Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 2006’dan bu yana ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi Projesi’nin (ÇABAÇAM) Proje Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Çalışma alanları arasında okul öncesi dönemde okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları, erken çocukluk eğitimi modelleri, barış eğitimi ve farklılıklara saygı gibi konular yer almakta olup, çeşitli yurtiçi/yurtdışı yayınları ve proje çalışmaları bulunmaktadır.

Maggie Pınar

1972 yılında İngiltere, Manchester Üniversitesi, Sanat Tarihi bölümünden B.A. lisansı ve İngilizce Dil, Edebiyatı ve Drama Bölümlerinden derece ile mezun oldu. 1991’de Cambridge Üniversitesinden İngilizce Dil Eğitimi Eğitmenlik Sertifikası (CERT.TEFLA RSA/UCLES) aldı. 1995 yılında İngiltere Milton Keynes Üniversitesinden Öğretmenlik Yüksek Lisans Sertifikasını aldı. 1996’da ise aynı kurumdan Sanat, Tasarım ve Teknoloji Eğitimi alanında ‘Müfredat Geliştirme ve Uygulama’ konulu tezi ile Yüksek Lisans derecesinde Eğitim Diplomasını (PG.Ed.Dip.) tamamladı. 2000-2005 yıllarında Londra Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tasarım ve Teknoloji Eğitimi (TERU) Bölümünde misafir araştırmacı olarak ‘Öğrenme ortamının çocuğun yaratıcılığı ve okul başarısındaki rolü’ konulu İngiltere ve Türkiye’de kültürlerarası karşılaştırmalı eylem araştırmaları yürüttü. 1986-2017 arasında Türkiye’de bulunan çeşitli uluslararası ve T.C. Devletinin eğitim kurumlarında öğretmenlik, eğitici eğitmenliği, yöneticilik ve yönetim danışmanlığını yaptı. 1996 -2000’yılları arasında IB Yaşam Becerileri Eğitim Programın Geliştirme ekibinde yer aldı.  2003-2006 yılları arasında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfında (TEGV) Uluslararası Eğitim Projeleri Bölümünü yönetti. 2004 DPT AB Proje Değerlendirme Dış Uzmanı olarak görev aldı, 2009’da LQ Yaşam Becerileri Eğitim Programı’nın Türkiye’de ilk Uluslararası Eğitici Eğitmenliği Sertifikası aldı. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesinde kurulan Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEUAM)’de kurucu üye olarak yer aldı ve halen aynı kurumda barış eğitimi ve farklılıklara saygı konularında eğitici eğitmenliğe, proje yürütücülüğü ve  müfredat geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Okulöncesi, ilköğretim, orta öğretim ve üniversite seviyesinde örgün ve yaygın (STK) eğitim alanlarında başta öğretmen olmak üzere yetişkinlere yönelik barış eğitimi ve yaşam becerileri geliştirme amaçlı yenilikçi yöntem ve yaklaşımlar konulu çeşitli eğitim çalışmaları halen yürütmektedir. 2009 bu yana Kimlikli Bebekler Eğitim Programında eğitici eğitmenlik ekibinin üyesi olarak devam etmektedir. Bir arada yaşam kültürü, kültürlerarası iletişim ve anlayışı geliştirme, şiddetsiz iletişim, barış eğitimi, SDÖ, sanat ve kültür varlıklarının barış eğitimi amaçlı kullanımı konulu eğitim çalışmaları bulunmaktadır. Kültürlerarası iletişim ve barış kültürünün yaygınlaştırılmasında sanat yaklaşımlarının kullanılması, Eğitimde Barış Kültürü ve Mekan Kurgusu İlişkisi’ ve Okulöncesi İki dillilik Eğitimi konusunda yürüttüğü alanlar-arası çalışmaları yayınlanmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (ÇABAÇAM) gönüllüsü ve sanat eğitim danışmanıdır.

Vahide Dilşad Korkmaz Ersan

2013 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimine devam ettiği süreçte ÇOMÜ ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Sınıfı’nda gönüllü eğitmenlik yaparak daha öğrencilik yıllarında çocuklarla çalışma imkanı buldu. Ardından 2014 yılında Çanakkale’de özel bir eğitim kurumunda okul öncesi öğretmeni olarak çalışmaya başladı ve halen devam etmektedir. 2019 yılında ’Sınıfında Özel Gereksinimli Çocuk Bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uyarlamalar ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi’ başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Halenur Kuru Şevik

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliğinden mezun oldu. 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir özel eğitim merkezinde ücretli öğretmen olarak göreve başladı. 2017 yılında ise Çanakkale’de özel bir eğitim kurumunda okul öncesi öğretmeni olarak göreve başladı. Halen Çanakkale’de özel bir eğitim kurumunda okul öncesi öğretmeni olarak göreve devam etmektedir.2017 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Halen aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Okul öncesi dönem çocukları ile kimlikli bebekleri kullanarak duygusal-okuryazarlık çalışmaları yapmakta ve bu konu üzerine tez çalışması yürütmektedir.