Bağlantılar

Persona Dolls Training, England, https://personadoll.uk/, Kimlikli Bebekler Eğitimi İngiltere

Persona Dolls Greece,  Katerina Kazela, @personadolls_greece,  Kimlikli Bebekler Yunanistan 

Persona Dolls Czech Republic, Alena  Kosak Felcmanova, Vzdelavaci Program Varienty www.varianty.cz, Kimlikli Bebekler Çek Cumhuriyeti  Eğitim Programı

Persona Dolls Germany,  ISTA – Institut für den Situationsansatz, Petra Wagner, www.situationsansatz.de,  Kimlikli Bebekler Almanya

Persona Dolls Sout Africa, NGO Jobs in Africa, Persona Dolls Training (PDT), www.ngojobsinafrica.com, Carol Smith, Kimlikli Bebekler Güney Afrika

CiCe Thematic Network, Children’s Identity and Ctizenship European Association, www.cicea.eu

Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi – BUPERC  BU Peace Education Application and Research Center, www.aratirma.boun.edu.tr, www.peaceedu.boun.edu.tr

YÖRET  Vakfı,  Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı, www.yoret.org.tr

MOKID- Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği, www.mokid.org