Hakkımızda

Kimlikli Bebekler Eğitim Girişimi Derneği, Kimlikli Bebekler Yaklaşımı’nın çocukların farklılıklara saygı, çatışma çözümleri, empati, duygusal okuryazarlık gibi birçok konuda sihirli bir araç olduğunun farkında olan ve uzun yıllardır bu yaklaşımın ülkemizde bilimsel bir çerçeve içerisinde yaygınlaşması ve tanıtılması için çaba sarf etmiş uzman eğitmen eğitimcisi ve ekibi tarafından Eylül 2019’da kurulmuştur. Çatısı altında yapılacak faaliyetlerin toplumda bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülen Kimlikli Bebekler Eğitim Girişimi Derneği’nin temeldeki amaçları şunlardır:

  • Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı düzenleyerek kapsayıcı eğitim ortamı geliştirme becerileri, farklılıklara saygı, çatışma çözümleri, duygusal okuryazarlık, şiddetsiz iletişim, empati gibi konularda eğitimcilere katkı sağlamak,
  • Çocukların eğitimler yoluyla başta sosyal-duygusal gelişimleri olmak üzere tüm gelişim alanlarını desteklemek ve ailelere yönelik bu konularda farkındalık çalışmaları gerçekleştirmek,
  • Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Sertifikalı Uygulayıcıları’nın çocuklarla uygulamalarda kullandıkları eğitim materyalleri olan bebeklerin sosyo-ekonomik düzeyi düşük üretici kadınlara dikmeleri yoluyla istihdam sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili alanlara yönelik kongre, konferans, sempozyum, seminer, çalıştay gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek,
  • Alanla ilgili kişi, kurum, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler ile işbirliği kurarak ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,
  • Özellikle genç araştırmacıların ilgili alanlarda disiplinler arası çalışmalarını teşvik ederek gerektiğinde bu tür çalışmalara öncülük etmek, araştırma ve uygulamalara ilişkin yayın ve akademik çalışmaları desteklemek,
  • Derneğin amacına uygun olarak yayınlar yapmak ve kullanıma sunmak, bu alanlarda yapılacak faaliyetlerin etik-kalite standartlarını oluşturmak ve takibini sağlamak.

Dernekleşme sürecinde gerçekleştirdiğimiz ve geleceğe dönük olarak planladığımız çalışmaların detaylarına, web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek ulaşabilirsiniz.

kb_turkiye

 

kimlikli_bebekler

 

Kimlikli Bebekler Türkiye

 

https://www.youtube.com/channel/UCgh_DrJCcLJyPNjlGPytu0A

 

[email protected]