Program İçeriği

        Kimlikli Bebekler, çocukların özel durumlarına, farklı cinsiyete, ırka, ten rengine veya engele sahip insanlara yönelik önyargılarını önlemeyi; aynı zamanda eşitlik, adalet vb. konulardaki duyarlılıklarını ve anlayışlarını arttırmayı amaçlayan bir eğitim yaklaşımıdır.

        Kimlikli Bebekler (KB), hikayeleri ile birlikte, özellikle erken çocukluk döneminde barış içeren olumlu öğrenme iklimini geliştiren son derece güçlü birer eğitim aracıdır. Bu aracın uygun biçimde kullanılmasını kolaylaştıracak olan uygulayıcı eğitimine katılanlar, uzman eğitimcilerin rehberliğinde bir uygulama sürecinin sonunda “Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Uygulayıcı Eğitim Sertifikası” alacaklardır.

Hedefleri Nelerdir?

  1. Öğrenme ortamında farklılıklara karşı saygı,
  2. Empati ve problem çözme becerisi geliştirmek,
  3. Erken yaşta bireyler arası iletişim-ilişkileri pekiştirmek,
  4. Sorun çözümünde Kimlikli BebeklerYaklaşımı’nı kullanma yöntemleri.

Kapsamı Nedir?

        Barış eğitimi çerçevesinde ele alınan bu Sertifika Programı kapsamında, KB uygulayıcı adaylarına yönelik sorun dönüştürücü yaklaşımları, kolaylaştırıcı yöntemleri, önyargı farkındalığı, duygu yönetimi gibi barışçıl becerileri destekleyen oyun temelli etkinlikler ve Kimlikli Bebeklerin aynı ortam içerisindeki katkısı ve gücünü ortaya koyacak deneyimler yer almaktadır.

        Kimlikli Bebeklerin eğitim aracı olarak etkili kullanılmasını sağlayacak olan sertifikalı eğitimin adımları:

  1. Adım: İki günlük uygulayıcı eğitimi (KB Yaklaşımı’nın tanıtımı, dünyadan uygulama örnekleri, Türkiye’den örnekler, Bebeklerin tanıştırılması, KB hikayelerinin oluşturulması, farklı aşamalara yönelik hazırlık/tanışma/değerlendirme, uygulayıcı adaylarının uygulama pratikleri, değerlendirme)
  2. Adım: Uzman eğitmenler eşliğinde 3 aşamalı (tanışma/mutlu olay paylaşımı/sorun paylaşımı) sınıf uygulamaları ve süpervizyon süreci
  3. Adım: Aşamalar arasında emaille formların doldurulması ve eğitmenlerle aktif iletişim
  4. Adım: 3 aşamanın bitiminde Raporlama ve Paylaşım Toplantısı
  5. Adım: Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Uygulayıcı Eğitimi Sertifikası’nın verilmesi.

Kimler Katılabilir?

        Okul öncesi eğitimi öğretmenleri, psikolojik danışmanlar, ilkokul öğretmenleri, özel eğitim uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları, araştırmacılar, Eğitim Fakülteleri’nin Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Rehberlik, Özel Eğitim Bölümleri’nde okuyan son sınıf lisans öğrencileri (kontenjan kalması durumunda)