Kategoriler
KB Yaklaşımı

Türkiye’de KB

Kategoriler
Yayınlar

Bilimsel Faaliyetler

ULUSLARARASI KİTAPLAR/KİTAP BÖLÜMLERİ

Etienne, R., Verkest, H., Aktan Kerem, E. & M. Meciar, “Developing Practice–based Research with Persona Dolls for Social and Emotional Development in Early Childhood,” Cice Guides for Practice-Based Research 3, Cice Thematic Network, October 2008, (ISBN: 978-0-9560454-3-0).

Chistolini, S., Messina, A. C. ve E. Aktan Acar, “Conflict Resolution in School Contexts.,” Cice Guidelines, Cice Thematic Network, Cice Institute for Policy Studies in Education, 2012 (ISSN 1741-6353).

Chistolini, S., Messina, A. C. ve E. Aktan Acar, Conflict Resolution in School Contexts. Theories Research Practices, Saarbrücken, LAP LAMBERT Academic Publishing. Saarbrücken, Germany, 2015 (ISBN 978-3-659-67040-4) (https://www.morebooks.de/store/gb/book/conflict-resolution-in-school- contexts/isbn/978-3-659-67040-4).

ULUSAL KİTAPLAR/KİTAP BÖLÜMLERİ

Aktan Kerem, E. “Erken Çocukluk Eğitiminde Farklılıklara Saygı: Kimlikli Bebekler,” 0-6 Yaş Döneminde Alternatif Eğitim Modelleri Sempozyumu Bildirim Kitabı, KAMER Vakfı, Diyarbakır, Turkey, 87-94, 93-99, 2006.

Divrengi, M. ve E. Aktan, Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım: Erken Çocukluk Döneminde Farklılık Kavramı ve Etkinlik Örnekleri, Eğiten Kitap. Ankara, 2010, (ISBN 978-605-5472-01-6).

Aktan, E. “Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım: Kimlikli Bebekler Yaklaşımı,” Okul Öncesi Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamaları, 155-166, Turgut Matbaacılık, Türkiye Özel Okullar Birliği. İstanbul, 2010, (ISBN 978-975-00250-4- 4).

Aktan, E. “Okulöncesi Çocuk ve Farklılıklara Saygı”, Okulöncesi Çocuk ve…ed. Mücella Ormanlıoğlu Uluğ & Gülçin Karadeniz, 154-164, Nobel Yayınevi. Ankara, 2011, (ISBN 978-605-5426-42-2).

Divrengi, M. ve E. Aktan Acar, Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım: Erken Çocukluk Döneminde Farklılık Kavramı ve Etkinlik Örnekleri, 2. Baskı, Eğiten Kitap. Ankara, 2010 (ISBN 978-605-5472-01-6).

Aktan Acar, E. “Farklılıklarda Buluşmak: Erken Çocukluktan Başlayan Bir Düş? 4.Temel Eğitim Sempozyumu Eğitimde Farklılıklara Saygı ve Uygulamaları, 78-84, Fides Matbaa, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği. İstanbul, 2014 (ISBN 978-605- 85128-0-1).

Aktan Acar, E. ve H. Çetin, “Kimlikli Bebeklerle Farklılıklarda Buluşmak: Erken Çocuklukta Başlayan Bir Düş,” Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği, Büyük Düşünceler/Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar, E. Aktan Acar (eds: 2017), Nobel Akademik Yayıncılık, 285-306 (ISBN 978-605-320-594-4).

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Divrengi, M. & E. Aktan (2011), “Early Childhood Education in Turkey: Pre-school Teachers’ Attitudes Towards Diversity, Journal of Peace Education, 8(1), 37-53. Online version at: http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a936570508~frm=titlelink

Aktan Acar, E. ve H. Çetin (2016 ), “Improving Preschool Teachers Attitude Towards The Persona Doll Approach and Determining The Effectiveness of Persona Doll Training Procedures”, International Journal of Progressive Education (IJPE), 13(1).

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Aktan Kerem, E., “Erken Çocukluk Eğitiminde Önyargılara Yönelik Bir Uygulama Örneği: Kimlikli Bebekler (Persona Dolls),” Çoluk Çocuk Dergisi, 49, 24-26, 2005.

Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj. “Erken Çocukluk Döneminde Barış Eğitimi Araştırmalarına Genel Bir Bakış” Okul Öncesi Eğitim Şart Dergisi, 3, 22-25, 2008.
Divrengi, M. & E. Aktan, “Farklılık Zenginliktir… Erken Çocukluk Döneminde Farklılık Kavramlarının Oluşumu,” Çoluk Çocuk Dergisi, 89, 10-14, 2009.

Aktan, E. & M. Divrengi, “Erken Çocukluk Döneminde Çatışma Çözümleri,“ Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 108, 31-37, 2010.

Aktan, E., “Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım: Kimlikli Bebekler Yaklaşımı, Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, 4(16), 22-27, 2011.

Aktan Acar, E. , “Hayatı Gökkuşağı Tadında Yaşayabilmek için Erken Çocukluk Döneminde Farklılıklara Saygı,” İzmir Türk Koleji Kardelen Dergisi, 3,19-21,2011.

Aktan, E. A., “Farklılıklarda Buluşmak: Erken Çocuklukta Başlayan Bir Düş?,” Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, 7 (29), 34-37, 2014.

Aktan, E. A. & Korkmaz Ersan, V. D. “Kimlikli Bebek Hikayelerinden Derneğe: Kimlikli Bebekler Eğitim Girişimi Derneği”, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Dergisi, 51, 46-47, 2020.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA YAPILAN SUNUMLAR

Etienne, R., Verkest, H., Aktan Kerem, E. & M. Meciar, “Developing Practice-Based Research on Creative Teaching in an Intercultural Context”, Tenth European Conference, Reflecting on Identities: Research, Practice and Innovation, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2008.

Chistolini, S., Messina, C. ve E. Aktan Acar, “Conflict Resolution. Current Themes in Identity and Citizenship,” The Fourteenth Annual CiCe Network Conference: Creating Communities: Local, National, Global. York, United Kingdom, 2012.(Poster)

Aktan Acar, E., Pınar, M. ve H. Aydın, “Persona Dolls Prsechool Education Project Turkey 2011-2012,” The Fourteenth Annual CiCe Network Conference: Creating Communities: Local, National, Global. York, United Kingdom, 2012. (Poster)
Korhonen, R., Spinthourakis, J. A., Aktan Acar, E. and P. Sotiropoulou, “ComparingThe Views of Pre-School Teacher Education Sturent and Practicing Teachers Attitudes Towards Respect for Diversities in Finland, Greece and Turkey During Periods of Economic Crisis,” The Fifteenth Annual Cice Network Conference: Identities and Citizenship Education: Controversy, Crisis and Challenges, University of Lisbon, Portugal, 2013.

Aktan Acar, E. ve H. Sensoy Cetin, “Teacher Training: Persona Dolls Approach- Celebrating Diversities,” The World Forum Early Care and Education, The Childcare Information Exchange, San Juan, Puerto Rico, USA, 6-9 Mayıs 2014.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA YAPILAN SUNUMLAR

Aktan Kerem, E. ve E. Kınık, “Erken Çocukluk Eğitiminde Üstün Yetenekli Çocuklara Kimlikli Bebekler Çalışmasıyla Farklı Bir Bakış: Bir Uygulama Örneği Deha Bebek”, 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı, 161-168, İstanbul, 2004.

Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj, “Erken Çocukluk Döneminde Barış Değerinin Kazanılmasına Yönelik Bir Uygulama Örneği: Kimlikli Bebekler (Persona Dolls)”, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2006, Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 2006.

Aktan Kerem, E. “Kimlikli Bebekler Atölyesi,” Bahçeşehir Koleji Kariyerin Küçük Adımları–3, Kendini Yenileyen Okul Öncesi Eğitimcisi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 2007.

Aktan Kerem, E. ve I. Kamaraj, “Erken Çocukluk Döneminde Barış Değerinin Kazanılmasına Yönelik Bir Uygulama Örneği: Kimlikli Bebekler (Persona Dolls)”, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Adana Çalıştayı, Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi, Adana, 2007.

Aktan, E. “Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım: Kimlikli Bebekler Yaklaşımı,” 1. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu, Okul Öncesi Eğitiminde Farklı Uygulamalar ve Yaklaşımları, İstanbul, 2010.

Aktan, E., “Erken Çocukluk Döneminde Kimlikli Bebekler Yaklaşımı,” Geleneksel Özel İzmir Türk Koleji Okul Öncesi Eğitimi Paneli, İzmir, 2011.

Pınar, M. ve E. A. Acar, “Okul Öncesinde Barış Dili” 3. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu, Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitmenleri (Sorunlar ve Öneriler), Özel MEF Okulları, İstanbul, 2012.

Aktan Acar, E. “Farklılıklarda Buluşmak: Erken Çocukluktan Başlayan Bir Düş? 4. Temel Eğitim Sempozyumu Eğitimde Farklılıklara Saygı ve Uygulamaları, Özel Irmak Okulları, İstanbul, 2013.

PROJELER

“Kimlikli Bebekler Okul Öncesi Barış Eğitimi Pilot Projesi,” DPT-SODES Proje No: 785, Eğitmen Eğitimcisi, 2011-2012.
“Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa–Demokratik Yurttaş Eğitimi” Avrupa Birliği DVİHE Hibe Programı, TR2009/0136.01-02/136, Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme (YÖRET) Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEUAM) ortaklığı, Proje Danışmanı/Eğitimci ve Süpervizör, 2013–2015 (http://www.demokratikyurttasegitimi.org/).

TEZLER

Erken Çocukluk Dönemi’nde Farklılıklara Saygı Kavramı Hakkında Öğretmen Görüşleri’nin İncelenmesi ve Farklılıklara Saygı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı: Mihrap Ekmişoğlu, 2007.
Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Eğitimi’nin Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenleri’nin Kimlikli Bebekler Yaklaşımı’na İlişkin Tutumları ve Kimlikli Bebeklerin Kişilik Özelliklerini Algılamaları Üzerindeki Etkisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı: Hilal Şensoy, 2013.

Kimlikli Bebekler Yaklaşımı’nın Okul Öncesi Dönem Çocuklarının (4-6 yaş) Duygusal Okuryazarlık Eğitimleri’nde Kullanılması: Bir Eylem Araştırması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı: Halenur Kuru Şevik, 2020.

Kategoriler
Duyurular

Tanıtım Toplantısı

Kimlikli Bebekler Eğitim Girişimi Derneği olarak ilk Tanıtım Toplantımız, 8 Ocak 2020 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde hizmet veren ÇOMÜ ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi’nde (ÇABAÇAM) gerçekleştirilmiştir. Farklı branştan öğretmenler, akademisyenler, öğretmen adayları ve eğitim gönüllülerinin katıldığı toplantıda katılımcılara Kimlikli Bebekler Yaklaşımı tanıtarak yaklaşımın uygulandığı uygulama örnekleri paylaşılmış; Derneğin çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmış; gelecekte planlanan Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Uygulayıcı Sertifika Programları, yazar buluşmaları, çalıştaylar, sohbetler, sosyal etkinlikler, araştırma ve yayınlar anlatılmıştır.

Kategoriler
Genel

Duyurular

KİMLİKLİ BEBEKLER FARKINDALIK SOHBETLERİ
arkadaşımkimliklibebek
arkadaşımkimliklibebek
arkadaşımkimliklibebek
arkadaşımkimliklibebek